Kết nối với chúng tôi
Trang chủ > Tài liệu xử lý nước thải

Tài liệu xử lý nước thải

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai

Giới thiệu Giáo trình Xử lý nước thải công nghiệp

Chương 1: Giới thiệu khái quát về các hệ thống và quy trình công nghệ xử lý nước thải

Chương 2: Tiền xử lý và xử lý sơ bộ nước thải

Chương 3: Trung hoà

Chương 4: Keo tụ

Chương 5: Khử kim loại nặng

Chương 6: Lắng và Tuyển nổi

Chương 7: Trao đổi Ion

Chương 8: Khử các chất hữu cơ bay hơi trong nước thải bằng làm thoáng

Chương 9: Hấp thụ

Chương 10: Lọc qua màng

Chương 11: Oxy hoá

Chương 12: Khử Photpho

Chương 13: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học

Chương 14: Xử lý cặn

Chương 15: Những chất đặc trung cần xử lý có trong nước thải của 27 loại sản xuất công nghiêp

Chương 16: Các phương pháp cần xử lý trong nước thải công nghiệp thực phẩm

Chương 17: Xử lý nước thải công nghiệp giấy và các nghành sản xuất tương tự

Chương 18: Xử lý nước thải công nghiệp sản xuất hoá chất

Chương 19: Xử lý nước thải công nghiệp mía đường

Chương 20: Xử lý nước thải công nghiệp sợi và dệt nhuộm

Chương 21: Xử lý nước thải công nghiệp thuộc da

Chương 20: Xử lý nước bãi chôn lấp rác

 

Tải xuống

‭0964830566‬